Mærkesager til kommunalvalg

1. Flere praktikpladser og studiejobs i Lyngby-Taarbæk.

Der skal skaffes flere studiejobs og praktikpladser i Lyngby-Taarbæk gennem samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og de mange uddannelsesinstitutioner, som det eksempelvis er gjort med stor succes i Køge Kommune.

2. Økonomisk og teknologisk frikommune.

For at flere af borgernes penge kan blive i borgernes lommer, frem for at blive brugt på administration og bureaukrati i kommunen, så skal vi have friere rammer til selv at bestemme, hvordan økonomien i Lyngby-Taarbæk Kommune skal administreres. Derfor skal Lyngby-Taarbæk søge om at blive økonomisk og teknologisk frikommune, for at skabe mere innovation og nytænkning samt give bedre muligheder for kommunens erhvervsliv.

3. Opgør med hovedstadsudligningen – en uretfærdig omfordelingskat til Københavns Kommune.

Lyngby-Taarbæk skal stå i spidsen for en afskaffelse af hovedstadsudligningen. Det er hamrende uretfærdigt at Lyngby-Taarbæk Kommune har et langt lavere rådighedsbeløb per borger end Københavns Kommune, hvilket betyder at der i Lyngby-Taarbæk må skæres ned på tilbud til psykisk syge, handicappede og ældre, så man i Københavns Kommune kan købe lysende bænke og dyre el-cykler. Lyngby-Taarbæks gæld vokser hvert år, blandt andet på grund af udligningen, mens Københavns Kommune, som en af de eneste i landet, har overskud på budgettet HVERT ÅR!

4. Bedre vilkår for Ekspats.

Lyngby-Taarbæk kommune har tæt på 3.000 ekspats, som arbejder i vores vidensinstitutioner og virksomheder, og som derigennem bidrager til vort lokalsamfund og kommunekasse. Disse borgere er en nettogevinst ikke bare for Lyngby-Taarbæk, men for hele Danmark. Derfor skal også deres vilkår tilgodeses. I Lyngby-Taarbæk skal vi tilbyde en engelsksproget linje på mindst én folkeskole samt mindst én daginstitution, hvor der også tales engelsk. Derudover ville det være fair, hvis ekspats også kunne få engelsksproget borgerservice, eftersom de fleste virksomheder i kommunen arbejder på engelsk såvel som dansk.