Min politik

Visioner for fremtiden.

Konservativ Kandidat til:

  • Kommunalvalget i Lyngby-Taarbæk.

  • Regionsvalget I Region Hovedstaden.

  • Folketinget i Københavns Omegns Storkreds.

 

Vil arbejde for en sund økonomi, fornuftig digitalisering og masser af iværksætteri. Fokus er på løsninger, der virker i praksis, gerne dem der allerede har bevist deres værd i andre lande eller den i private sektor.

Det er min fundamentelle overbevisning, at et godt samfund skal bygges med respekt for den menneskelige fejlbarlighed, hvilket betyder at love, regler og institutioner gør brug af en incitamentsstruktur, der tager højde for menneskets natur og psykologi. Jeg tror ikke på, at man kan hverken kræve eller tvinge sig til et ideelt samfund, men jeg tror, at man som samfund kan skabe rammerne og grovbund for konstruktiv udvikling. Jeg tror på håbets kraft, uddannelsens mulighed og tillidens bånd; der skal altid være håb for et bedre i morgen for enhver borger Der skal altid være mulighed for at lære nyt, og vi skal have tillid til, at mennesker gerne vil det gode, hvis vi viser dem tillid, og giver dem ansvar.

Men mennesket er ikke ufejlbarligt, og derfor skal et samfund bruge en kombination af pisk og gulerod, frihed til at skabe ens egen lykke og selv indrette sit liv, men også under ansvar. Og tager du ikke dit ansvar som medborger seriøst, så kan du ikke forvente samme privilegier som dem, der tager deres ansvar seriøst. Dog skal der altid være plads til at fejle, både privat og offentligt, for det lærer vi af. Derfor skal konsekvens være økonomisk moderat og gradvis.

Jeg tror, at vi hver især bedst ved, hvad der gør os glade, og hvad der giver os energi og overskud til at skabe mere, leve mere og være mere for dem omkring os. Derfor skal djøf’ere på et kontor 100 kilometer væk IKKE lave regler for, hvordan detaljerne i vores liv skal indrettes. Vi skal selv bestemme, hvor meget, og hvordan vi vil arbejde, hvordan vores børn skal opdrages, eller hvordan vi vil indrette vores familieliv og hjem.

Man har pligt, førend man har ret, derfor skal nye borgere også yde, førend de fuldt ud kan nyde den danske velfærdsstats privilegier. Vi skal ikke give afkald på vores velfærd; ingen skal tabes på gulvet, ingen skal glemmes, men velfærdsstaten skal heller ikke være en gavebod. Staten, men især ikke politikerne, skal ikke lege julemand for borgernes penge, den skal derimod omfordele med ansvarsfølelse for dem, der tjener pengene og med fokus på, hvor pengene bruges mest fair og gavnligt for fællesskabet.

Alle i et samfund har noget at give, og jeg tror på at mennesket har det bedst med også at føle sig værdig ved at kunne være noget for andre. Mennesket er et flokdyr, og vi trives bedst, når vi lever, samarbejder og relaterer til andre. Mennesket har aldrig tidligere levet i gruppesamfund, hvor intet blev forventet af dem. Vi har altid levet i fællesskaber, hvor hver har ydet sit. Derfor skal ingen bare have en check fra det offentlige kvit og frit. Alle skal gøre noget for samfundet, om det så blot betyder, at man er besøgsven, samler skrald eller lytter på andre mennesker på en telefon-hotline.