Mærkesager til hele Danmark.

 1.  Sundhedssystem hvor borgeren frit kan vælge sundhedsudbyder og ressourcerne reguleres af sygeforsikringen – efter Schweizisk og Hollandsk forbillede. Disse lande har verdens bedste sundhedssystemer. Det fortjener danskerne også at få.
 2. Fleksibelt uddannelsessystem med SU efter antallet af beståede ECTS points. Fribeløbet sænkes som antallet af ECTS points og SU’en stiger.
 3. Mindre Stat, mere decentralisering mindre offentlig sektor, flere services varetaget af det private erhvervsliv.
  Plan for forbedring samt forenkling af statsapparatet, med mere frihed til kommunerne, til at styre deres egne budgetter og bedre imødekomme deres borgeres behov.
  Fjern udligningsregler – spild af tid og penge! Lad kommune tilpasse sig deres borgere, og lad pengene fra statslige opgaver følge borgeren. 
 4. Fjern statsgælden, kassen skal stemme, netop her bør staten være et godt eksempel.
  Det er uansvarligt at babyboomer generationen forbruger børnebørnenes penge ved at optage gæld.
 5. Forbyd udenlandsk støtte til religiøse institutioner, som det er sket I Østrig. Religion er en privat sag. Det skal ikke støttes af udenlandske interesser.
 6. Forbedring af børnepasningstilbud, mere fleksibilitet til børnefamilier og privatiseringen, og hvorfor ikke dagpleje bedsteforældre?
 7. Gør det muligt for udlændinge at købe danske sommerhuse, udenlandske eksempler viser, at det skaber vækst i udkantszoner.
 8. Skab flere værtsfamilier for flygtninge, så de kan lære danske værdier fra start.
 9. Stram asyl og flygtninges vilkår, se Hollandsk eksempel med brød, bad og seng (bed).
 10. Forbedring af barselsforsikringen og barselsvilkår for højtuddannede samt højtlønnede.
 11. Fjern tilskud, giv simple fradrag, fjern støttet beskæftigelse (undtaget kriminelle, handicappede og psykisk syge), gør systemet enkelt, liberaliser arbejdsmarkedet så flere kan komme i arbejde på naturlig vis og uden så meget dyrt bureaukrati.
 12. Miljøregler der ikke spænder ben for erhvervslivet, f.eks. plastikafgift som øges med 1% årligt på ikke nedbrydelig plastik.