Hvad kan vi lære af andre lande?

Sverige.

Svenskerne har skabt nogen meget attraktive regler på det finansielle område, hvilket har resulteret i en større investerings lyst og dermed også et mere aktivt aktiemarked, med flere børsnoteringer.
Heraf kunne vi i Danmark blandt andet tage ved lære af;

 • Aktiespare konto’en.
 • Kapital forvaltningsregler.
 • Investerings regler mellem virksomheder.
 • Større privatisering i det offentlig.

 

Holland.

Holland har skabt et yderst effektiv velfærdstat, hvor sundhedsvæsnet er blandt verdens bedste, beskæftigelsen høj og decentraliseringen ligeledes.

 • Verdens bedste sundhedssystem med udgangspunkt i selvejende institutioner og sundhedsforsikringer.
 • Decentralisering, høj grad af selvbestemmelse i hver “kommune” og langt færre problemer mangel på virksomheder og jobs i udkantsområder.
 • Integrations politik som virker, fordi den er pragmatisk og konsekvent, man tør at stille krav til dem der kommer udefra og man er ikke bange for være konsekvent med bøder mm. såfremt rgelerne ikke overholdes.
 • Bedre omsorg for de svageste borgere; især hjemløse og psykisk syge. Altid muligt at have adresse hos kommunen og staten sørge for betalinger til herberger mm. så ingen står uden en seng og et måltid mad.

Estland.

Estland er blevet et forgangsland når det kommer til digitalisering, data og decentral effektivitet.
Hvis Danmark virkelig skal komme bureaukratiet til livs, så skal vi kigge mod Estland og lærer af deres måde at bygge statens struktur op.

 • E-Gov med digital identitet.
 • Al statslig data er i databaser og connected.
 • Personlig data er personlig og man bestemmer selv hvem der skal have adgang til den.
 • Offentlig data er offentlig, og man mener at gennemsigtighed styrker samfundet.
 • e-Tax Board, e-Business, e-Banking, e-Ticket,
 • Digital undervisning e-School, University via internet, samt the e-Governance Academy.